Ông Phạm Minh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ, diễn ra tại Hà Nội.

Ông Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đã công bố quyết định chuẩn y ông Phạm Minh Tuấn tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy NXB Chính trị quốc gia Sự thật, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trao quyết định chuẩn y cho ông Phạm Minh Tuấn.

Ông Huỳnh Tấn Việt nói vai trò của NXB Chính trị quốc gia Sự thật hết sức quan trọng trong công tác lý luận của Đảng. Theo đề án nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy cơ quan là giám đốc – tổng biên tập được chỉ định.

“Với uy tín, trách nhiệm của ông Phạm Minh Tuấn, tôi hy vọng NXB Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục đạt nhiều thành tựu hơn nữa. Hy vọng ông Tuấn lan tỏa niềm tin tới cán bộ, đảng viên, giúp NXB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Huỳnh Tấn Việt nói.

Ông Phạm Minh Tuấn nói sẽ nỗ lực, góp phần xây dựng NXB Chính trị quốc gia Sự thật thành trung tâm xuất bản phát hành sách lý luận chính trị. Ảnh: Phạm Thắng.

Ông Phạm Minh Tuấn bày tỏ vinh dự khi nhận quyết định. “Đây là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm lớn lao với bản thân tôi”, ông Tuấn nói.

“Được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức bí thư Đảng ủy cơ quan NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, tôi luôn ý thức trách nhiệm nhà xuất bản là nơi giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, lá cờ đầu của ngành xuất bản Việt Nam. Tôi nhận thức được yêu cầu, tầm quan trọng của nhiệm vụ, ý thức sâu sắc về trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ trong định hướng tiếp nối, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển của nhà xuất bản”, Giám đốc – Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn nói.

Với cương vị Bí thư Đảng ủy NXB Chính trị quốc gia Sự thật, ông Phạm Minh Tuấn nói sẽ nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, trong đó, có nhiệm vụ chính trị, đổi mới công tác biên tập, xuất bản theo hướng hiệu quả, chất lượng, chuyên nghiệp, vừa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, vừa gắn với thị trường, phục vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng NXB Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị.

Ông Phạm Minh Tuấn sinh ngày 16/1/1974, là cử nhân Luật kinh tế, Đại học Luật TP.HCM; cử nhân báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhận bằng tiến sĩ Luật và phong hàm Phó giáo sư Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Minh Tuấn từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Từ ngày 6/1, ông Phạm Minh Tuấn nhận quyết định làm Giám đốc – Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Nguồn: Zingnews.vn

Điện thoại