Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 – 2020 (Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân)

(đánh giá) 5 đã bán
Mã: 8935279132966 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Số trang: Cân nặng: 134gCao: 1cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 51.000 -20%
- Tiết kiệm: 10.200 
40.800 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách ghi lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước ta từ năm 2016 đến năm 2020 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, quốc phong – an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Những thành tựu đó là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn, hiệu quả hơn trong năm 2021 nói riêng cũng như trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 nói chung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Đánh giá Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 – 2020 (Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 – 2020 (Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách ghi lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước ta từ năm 2016 đến năm 2020 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, quốc phong – an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Những thành tựu đó là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn, hiệu quả hơn trong năm 2021 nói riêng cũng như trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 nói chung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Đánh giá Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 – 2020 (Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 – 2020 (Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân)

  Chưa có đánh giá nào.