Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)

(đánh giá) 88 đã bán
Mã: 8935279123889 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 89.000 -25%
- Tiết kiệm: 22.250 
66.750 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách gồm 7 phần:Phần I: Tổng quan những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;Phần II: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới;Phần III: Về kinh tế;Phần IV: Về văn hóa, xã hội và môi trường;Phần V: Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại;Phần VI: Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng Đảng về hệ thống chính trị;Phần VII: Về các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

  Đánh giá Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách gồm 7 phần:Phần I: Tổng quan những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;Phần II: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới;Phần III: Về kinh tế;Phần IV: Về văn hóa, xã hội và môi trường;Phần V: Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại;Phần VI: Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng Đảng về hệ thống chính trị;Phần VII: Về các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

  Đánh giá Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)

  Chưa có đánh giá nào.