Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Cập nhật luật đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung )(Sách tham khảo)

Đã bán: 2

2 đã bán

159.200 

Còn hàng

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang: