Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành bộ sách phục vụ học tập chuyên đề năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, và kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Ban tuyên giáo Trung ương, hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20-11-2018 hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tài liệu Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019). Tài liệu được biên soạn ngắn gọn, trình bày những nội dung cơ bản về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ, giải pháp nhằm học tập, làm theo tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách là tài liệu cần thiết để phổ biến các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh.Tài liệu được sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019 theo chương trình và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

  1. Tài liệu được sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019.

STT

Tên tài liệu

Giá bìa

1Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019).15.000

 Ngoài Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019 (1), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị một số tài liệu khác (2,3,4), cụ thể:

  1. Bộ 6 tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ.
STTTên tài liệu

Giá bìa

1Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở30.000
2Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở40.000
3Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở31.000
4Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở30.000
5Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên ở cơ sở32.000
6Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở35.000
7Hướng dẫn học tập các chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở31.000

3. Sách tham khảo phục vụ việc học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

STT

Tên tài liệu

Giá bìa

1Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu45.000
2Phát triển bền vững, biển, đảo Việt nam trong giai đoạn hiện nay30.000
3Chăm lo lợi ích, hạnh phúc và phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức55.000
4Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của nhân dân (Tài liệu tham khảo phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (Sách của BTG TW)50.000

 4. Tài liệu phục vụ triển khai các lớp học dành cho các lớp Đối tượng Đảng, Đảng viên mới và Bí thư chi bộ

STTTên tài liệuGiá bìa
1Tài liệu bồi dưỡng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)43.000đ
2Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)36.000đ
3Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)40.000đ

Căn cứ Điều 3 của Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW của Ban tuyên giáo Trung ương thì việc tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn báo cáo viên về chuyên đề 2019 tại Hội nghị báo cáo viên sẽ thực hiện vào tháng 12 năm 2018.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu đến các Ban Tuyên giáo, các trường, các trung tâm bồi dưỡng chính trị các đảng bộ, chi bộ tại các tỉnh, thành phố danh mục các tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, học tập đạt kết quả tốt.

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Khách hàng có nhu cầu mua sách, xin vui lòng liên hệ địa chỉ bên dưới.

Lưu ý đến Quý kháchNhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Tp. HCM chỉ có duy nhất 01 địa chỉ là: Nhà sách Sự thật – Số 72 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh. Đề nghị Quý khách lưu ý để tránh nhầm lẫn khi giao dịch.

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác của Quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi hơn 70 năm qua. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sẽ không ngừng đổi mới và phát triển các dịch vụ tiện ích cho quý độc giả.

 

NHÀ SÁCH SỰ THẬT

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. Hồ Chí Minh

72 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39325400, 028.39325410

Fax: 028.39325395, 028.39325457

Email 1: nssuthattphcm@gmail.com

Email 2: phongphathanhcntp@gmail.com

Website: https://www.sachsuthattphcm.com.vn