Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh

(đánh giá) 1 đã bán
Mã: 8935279162697 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 260gCao: 2cm - Dài: 21cm - Rộng: 15cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 106.000 -25%
- Tiết kiệm: 26.500 
79.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee
  Với mong muốn đi sâu nghiên cứu, làm rõ nét đặc sắc trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh của TS. Đào Đình Tuấn. Nội dung cuốn sách đã bước đầu tập trung luận giải những vấn đề cơ bản sau: Một là, làm rõ cách hiểu, phương pháp tiếp cận để nghiên cứu nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh và cơ sở lý luận, thực tiễn cũng như nhân tố chủ quan hình thành nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh.
  Hai là, trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng, thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả bước đầu đã hệ thống hóa và làm nổi bật những nội dung chủ yếu trong nghệ thuật lãnh đạo của Người. Đó là, nghệ thuật xác định mục tiêu, xây dựng tầm nhìn lãnh đạo; thuyết phục đối tượng lãnh đạo; tổ chức và sử dụng lực lượng cách mạng; sử dụng quyền lực; nắm bắt thời cơ; xử lý tình huống. Các nội dung này, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thống nhất với nhau, góp phần tạo nên nghệ thuật lãnh đạo đặc sắc – nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh.
  Ba là, làm rõ giá trị sâu sắc của nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh trên hai phương diện lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới, với nghệ thuật lãnh đạo cách mạng và với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy mới chỉ là bước đầu nghiên cứu về nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh nhưng cuốn sách góp phần cung cấp cho bạn đọc thêm những cách tiếp cận để thấy được những đóng góp to lớn và giá trị bền vững mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta.
  Đánh giá Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả
  Với mong muốn đi sâu nghiên cứu, làm rõ nét đặc sắc trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh của TS. Đào Đình Tuấn. Nội dung cuốn sách đã bước đầu tập trung luận giải những vấn đề cơ bản sau: Một là, làm rõ cách hiểu, phương pháp tiếp cận để nghiên cứu nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh và cơ sở lý luận, thực tiễn cũng như nhân tố chủ quan hình thành nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh.
  Hai là, trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng, thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả bước đầu đã hệ thống hóa và làm nổi bật những nội dung chủ yếu trong nghệ thuật lãnh đạo của Người. Đó là, nghệ thuật xác định mục tiêu, xây dựng tầm nhìn lãnh đạo; thuyết phục đối tượng lãnh đạo; tổ chức và sử dụng lực lượng cách mạng; sử dụng quyền lực; nắm bắt thời cơ; xử lý tình huống. Các nội dung này, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thống nhất với nhau, góp phần tạo nên nghệ thuật lãnh đạo đặc sắc – nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh.
  Ba là, làm rõ giá trị sâu sắc của nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh trên hai phương diện lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới, với nghệ thuật lãnh đạo cách mạng và với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy mới chỉ là bước đầu nghiên cứu về nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh nhưng cuốn sách góp phần cung cấp cho bạn đọc thêm những cách tiếp cận để thấy được những đóng góp to lớn và giá trị bền vững mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta.
  Đánh giá Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh

  Chưa có đánh giá nào.