Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung)

(đánh giá) 2 đã bán
Mã: 9786045789674 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 0.1gCao: 2cm - Dài: 21cm - Rộng: 15cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 173.000 -25%
- Tiết kiệm: 43.250 
129.750 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội do PGS. TS. Vũ Trọng Lâm làm chủ biên gồm 3 chương, trình bày hệ thống các vấn đề lý luận về dân chủ và thực hành dân chủ, pháp chế và tăng cường pháp chế, mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta thời gian qua, từ đó, làm rõ các thành tựu đạt được, các hạn chế, yếu kém cùng nguyên nhân và các vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó, cuốn sách đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

  Thông qua cuốn sách, bạn đọc có được những nhận thức, hiểu biết về mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội. Đây là cuốn tài liệu chuyên khảo hữu ích, giúp cán bộ, đảng viên và bạn đọc nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong hoạt động thực tiễn.

  Đánh giá Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội do PGS. TS. Vũ Trọng Lâm làm chủ biên gồm 3 chương, trình bày hệ thống các vấn đề lý luận về dân chủ và thực hành dân chủ, pháp chế và tăng cường pháp chế, mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta thời gian qua, từ đó, làm rõ các thành tựu đạt được, các hạn chế, yếu kém cùng nguyên nhân và các vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó, cuốn sách đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

  Thông qua cuốn sách, bạn đọc có được những nhận thức, hiểu biết về mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội. Đây là cuốn tài liệu chuyên khảo hữu ích, giúp cán bộ, đảng viên và bạn đọc nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong hoạt động thực tiễn.

  Đánh giá Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội (sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.