Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam (Xuất bản lần hai, có bổ sung)

(đánh giá) 0 đã bán
Mã: 8935279151001 Danh mục: Từ khóa: , , , , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 545gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 146.000 -25%
- Tiết kiệm: 36.500 
109.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, vai trò của pháp luật ngày càng được đề cao. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và tổ chức thực hiện đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của đất nước; bảo đảm quyển, lợi ích hợp pháp và chính đáng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tạo cơ sở pháp lý cho công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia nói riêng.
  Bên cạnh những thành tựu đạt được, hệ thống pháp luật nước ta còn tồn tại một số vấn để như: số lượng các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày càng nhiều, tuy nhiên, việc tiếp cận, tra cứu để áp dụng, thực hiện các văn bản có nhiều khó khăn, tốn kém, chi phí về thời gian, vật chất cho áp dụng, thực hiện pháp luật cũng tăng lên, ảnh hưởng đến tính minh bạch, thống nhất của hệ thống pháp luật. Điều này làm giảm vai trò của pháp luật, làm giảm lòng tin của Nhân dân, Để khắc phục tình trạng trên, cần nhanh chóng thực hiên công tác hệ thống hóa pháp luật, trong đó trọng tâm là hoạt động pháp điển hóa…

  Đánh giá Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam (Xuất bản lần hai, có bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam (Xuất bản lần hai, có bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, vai trò của pháp luật ngày càng được đề cao. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và tổ chức thực hiện đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của đất nước; bảo đảm quyển, lợi ích hợp pháp và chính đáng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tạo cơ sở pháp lý cho công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia nói riêng.
  Bên cạnh những thành tựu đạt được, hệ thống pháp luật nước ta còn tồn tại một số vấn để như: số lượng các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày càng nhiều, tuy nhiên, việc tiếp cận, tra cứu để áp dụng, thực hiện các văn bản có nhiều khó khăn, tốn kém, chi phí về thời gian, vật chất cho áp dụng, thực hiện pháp luật cũng tăng lên, ảnh hưởng đến tính minh bạch, thống nhất của hệ thống pháp luật. Điều này làm giảm vai trò của pháp luật, làm giảm lòng tin của Nhân dân, Để khắc phục tình trạng trên, cần nhanh chóng thực hiên công tác hệ thống hóa pháp luật, trong đó trọng tâm là hoạt động pháp điển hóa…

  Đánh giá Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam (Xuất bản lần hai, có bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam (Xuất bản lần hai, có bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.