Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

(đánh giá) 33 đã bán
Mã: 8935279150892 Danh mục: Từ khóa: , , Số trang: Cân nặng: 0.1gCao: 1cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm
- Giá bìa: 109.000 -25%
- Tiết kiệm: 27.250 
81.750 

Hết hàng


  Mua trên Shopee

  Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, thay thế cho Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Luật Tố tung hành chính năm 2015 được xây dựng dựa trên yêu cầu tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng vê cải cách tư pháp; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về Tòa án nhân dân; bảo đảm trình tự và thủ tục tố tụng hành chính có tính khả thi, dân chủ, công khai, công bằng, mở rộng thẩm quyển xét xử của Tòa án đối với các khiếu kiện hành chính, đổi mới mạnh mẽ thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính tại Tòa án; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân và cơ quan công quyền trước Tòa. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng pháp luật, một số quy định của Luật chưa phù hợp với các luật mới ban hành,cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. Ngày 26/11/2019,tai kỳ họp thứ 8,Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Kiêm toán nhà nước, trong đó có các quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

  Luật Tố tụng hành chính 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

  Đánh giá Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, thay thế cho Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Luật Tố tung hành chính năm 2015 được xây dựng dựa trên yêu cầu tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng vê cải cách tư pháp; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về Tòa án nhân dân; bảo đảm trình tự và thủ tục tố tụng hành chính có tính khả thi, dân chủ, công khai, công bằng, mở rộng thẩm quyển xét xử của Tòa án đối với các khiếu kiện hành chính, đổi mới mạnh mẽ thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính tại Tòa án; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân và cơ quan công quyền trước Tòa. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng pháp luật, một số quy định của Luật chưa phù hợp với các luật mới ban hành,cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. Ngày 26/11/2019,tai kỳ họp thứ 8,Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Kiêm toán nhà nước, trong đó có các quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

  Luật Tố tụng hành chính 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

  Đánh giá Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

  Chưa có đánh giá nào.