Luật Tố Cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)

(đánh giá) 15 đã bán

Mã: 8935279147892 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 0.1gCao: 1cm - Dài: 19cm - Rộng: 14cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 32.000 -25%
- Tiết kiệm: 8.000 
24.000 

Còn hàng


  Chương 1: Những quy định chung.Chương 2: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo.Chương 3: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ:- Mục 1: Thẩm quyển giải quyết- Mục 2: Hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo.- Mục 3: Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo.Chương 4: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.Chương 5: Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo.Chương 6: Bảo vệ người tố cáo:- Mục 1: Quy định chung- Mục 2: Trình tự, thủ tục bảo vệ- Mục 3: Các biện pháp bảo vệChương 7: Trách nhiệm của cơ quan. tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.Chương 8: Khen thưởng và xử lý vi phạmChương 9: Điều khoản thi hành.

  Đánh giá Luật Tố Cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Tố Cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Chương 1: Những quy định chung.Chương 2: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo.Chương 3: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ:- Mục 1: Thẩm quyển giải quyết- Mục 2: Hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo.- Mục 3: Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo.Chương 4: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.Chương 5: Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo.Chương 6: Bảo vệ người tố cáo:- Mục 1: Quy định chung- Mục 2: Trình tự, thủ tục bảo vệ- Mục 3: Các biện pháp bảo vệChương 7: Trách nhiệm của cơ quan. tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.Chương 8: Khen thưởng và xử lý vi phạmChương 9: Điều khoản thi hành.

  Đánh giá Luật Tố Cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Tố Cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)

  Chưa có đánh giá nào.