Luật thanh tra (hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành

(đánh giá) 147 đã bán
Mã: 8935279110926 Danh mục: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm
- Giá bìa: 25.000 -10%
- Tiết kiệm: 2.500 
22.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  nbsp;

  Ngày 15-11-2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Thanh tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7- 2011. Luật Thanh tra năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Sau khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Để giúp bạn đọc tìm hiểu và thực thi pháp luật về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nước, Ban thanh tra nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách: Luật Thanh tra (hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành.

  Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc .

  Đánh giá Luật thanh tra (hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật thanh tra (hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  nbsp;

  Ngày 15-11-2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Thanh tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7- 2011. Luật Thanh tra năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Sau khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Để giúp bạn đọc tìm hiểu và thực thi pháp luật về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nước, Ban thanh tra nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách: Luật Thanh tra (hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành.

  Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc .

  Đánh giá Luật thanh tra (hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật thanh tra (hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành

  Chưa có đánh giá nào.