Luật phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023)

(đánh giá) 0 đã bán
Mã: 89352791583145 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 50gCao: 2cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 32.000 -25%
- Tiết kiệm: 8.000 
24.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014. Luật quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Luật đã phát sinh những bất cập cần khắc phục, vì vậy, tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023, có nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.

  Cuốn sách Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023) là văn bản hợp nhất từ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.

  Đánh giá Luật phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014. Luật quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Luật đã phát sinh những bất cập cần khắc phục, vì vậy, tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023, có nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.

  Cuốn sách Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023) là văn bản hợp nhất từ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.

  Đánh giá Luật phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023)

  Chưa có đánh giá nào.