Luật Giá (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2020, 2022)

(đánh giá) 7 đã bán
Mã: 8935279143214 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 48gCao: 0.3cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 23.000 -25%
- Tiết kiệm: 5.750 
17.250 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Luật giá năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/06/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước.

  Đánh giá Luật Giá (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2020, 2022)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Giá (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2020, 2022)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật giá năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/06/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước.

  Đánh giá Luật Giá (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2020, 2022)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Giá (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2020, 2022)

  Chưa có đánh giá nào.