Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đã bán: 2

2 đã bán

148.800 

Còn hàng

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang: