Luật Đất đai (hiện hành) (sửa dổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản lần thứ sáu có sửa đổi, bổ sung)

Đã bán: 32

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 32 đã bán

152.000 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 15 Điểm!

Tác giả:

Năm xuất bản: