Luật Cán bộ, công chức (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

(đánh giá) 35 đã bán
Mã: 8935279141425 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 64gCao: 0.3cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 26.000 -25%
- Tiết kiệm: 6.500 
19.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, thay thế Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998, sửa đổi, bổ sung năm 2000, 2003. Cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Luật đã phát sinh những bất cập cần khắc phục, đặc biệt là việc luật hóa các chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính Trị khóa XXI về cán bộ và côgn tác cán bộ. Từ yêu cầu trên, ngày 25/11/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

  Nội dung cuốn sách Luật Cán bộ, công chức (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) là văn bản được hợp nhất giữa Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

  Đánh giá Luật Cán bộ, công chức (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Cán bộ, công chức (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, thay thế Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998, sửa đổi, bổ sung năm 2000, 2003. Cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Luật đã phát sinh những bất cập cần khắc phục, đặc biệt là việc luật hóa các chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính Trị khóa XXI về cán bộ và côgn tác cán bộ. Từ yêu cầu trên, ngày 25/11/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

  Nội dung cuốn sách Luật Cán bộ, công chức (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) là văn bản được hợp nhất giữa Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

  Đánh giá Luật Cán bộ, công chức (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Cán bộ, công chức (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

  Chưa có đánh giá nào.