Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Đã bán: 81

(đánh giá) 81 đã bán

28.000 

Còn hàng

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang: