Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 và nghị định hướng dẫn thi hành

Đã bán: 47

(đánh giá) 47 đã bán

16.500 

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25-11-2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 18-01-2015. Để thực thi những quy định được giao trong Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04-12-2014 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong các lĩnh vực như: cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật; công bố dịch hại thực vật, kinh phí chống dịch; tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; cấm xuất khẩu, nhập khẩu những vật thể thuộc dịch kiểm dịch thực vật. Nghị định này thay thế Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05-01-2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật.

Cuốn sách Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và nghị định hướng dẫn thi hành bao gồm toàn văn Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Nghị định số 116/2014/NĐ-CP sẽ đáp ứng nhu cầu của độc giả có nhu cầu tìm hiểu pháp luật về vấn đề bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Cân nặng: 200g
Cao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm

Còn hàng

Mã: KP_342198417 Danh mục: Tác giả:Năm xuất bản:Số trang: