Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(đánh giá) 13 đã bán

Mã: 8935279150991 Danh mục: Từ khóa: , , , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 1cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 24.000 -25%
- Tiết kiệm: 6.000 
18.000 

Hết hàng


  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cǎn cứ Điều 80 của Luật Ban hành vǎn bản quy phạm pháp luật; Nay công bố Luật Bảo vệ quyền lợi nguời tiêu dùng

  Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 nǎm 2023.

  Đánh giá Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cǎn cứ Điều 80 của Luật Ban hành vǎn bản quy phạm pháp luật; Nay công bố Luật Bảo vệ quyền lợi nguời tiêu dùng

  Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 nǎm 2023.

  Đánh giá Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  Chưa có đánh giá nào.