Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

Đã bán: 109

9.600 

Cuốn sách Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành gồm toàn văn Luật bảo hiểm y tế năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 và Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 15-11-2014 của Chính phủ, sẽ góp phần cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật về lĩnh vực nêu trên.

Hết hàng

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang: