Luật an toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

(đánh giá) 95 đã bán
Mã: 8935279110063 Danh mục: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm
- Giá bìa: 18.000 -25%
- Tiết kiệm: 4.500 
13.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  nbsp;

  Luật an toàn thông tin mạng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

  Ngày 20/11/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kháo XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

  MỤC LỤC:

  CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  CHƯƠNG II. BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG

  CHƯƠNG III. MẬT MÃ DÂN SỰ

  CHƯƠNG IV. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬTVỀ AN TOÀN THÔNG TIN

  CHƯƠNG V. KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

  CHƯƠNG VI. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

  CHƯƠNG VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

  CHƯƠNG VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Đánh giá Luật an toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật an toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  nbsp;

  Luật an toàn thông tin mạng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

  Ngày 20/11/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kháo XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

  MỤC LỤC:

  CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  CHƯƠNG II. BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG

  CHƯƠNG III. MẬT MÃ DÂN SỰ

  CHƯƠNG IV. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬTVỀ AN TOÀN THÔNG TIN

  CHƯƠNG V. KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

  CHƯƠNG VI. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

  CHƯƠNG VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

  CHƯƠNG VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Đánh giá Luật an toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật an toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

  Chưa có đánh giá nào.