Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 21/10/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự Lễ.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, được phát động trên toàn quốc, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Cuộc thi đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát động trong toàn Đảng bộ Khối và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác trong và ngoài nước. Ban Tổ chức cuộc thi cấp Đảng ủy Khối đã nhận được 1.108 bài tham dự của 41/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ban Tổ chức đã lựa chọn 396 bài có chất lượng tốt nhất để gửi tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong những năm qua, nhất là khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, các cấp ủy chủ động, thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng mới phát sinh; kịp thời nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; chủ động cung cấp và định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động ở trong và ngoài nước, tăng khả năng “tự đề kháng”, tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Duy trì và thực hiện tốt hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Khối, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tích cực phối hợp, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của ban chỉ đạo 35 từng đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối; đề cao tính chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp thông tin phản ánh tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để kịp thời đấu tranh, xử lý.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh đăng tải, tuyên truyền kịp thời các tác phẩm đoạt giải để lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục nâng cao chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trên cơ sở thành công của cuộc thi lần này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm nghiên cứu triển khai cuộc thi trong những năm tiếp theo với hình thức ngày càng sáng tạo, rộng khắp và lan tỏa. Tiếp tục nghiên cứu triển khai các giải pháp phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể trao giải Nhất cho các tác giả

Tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 32 giải cho 2 thể loại tạp chí và báo, mỗi thể loại có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao bằng khen tặng 15 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi.

 

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao Bằng khen tặng 15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi

Năm nay, với việc tổ chức tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của cuộc thi trong các chi bộ; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự là một trong 15 đảng ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bằng khen. Trong số các bài dự thi đạt giải, Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đóng góp hai giải: 01 giải Ba – thể loại tạp chí với tác phẩm “Bài học ‘lấy dân làm gốc’ và những yêu cầu cơ bản trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” của tác giả Huỳnh Thanh Mộng và 01 giải Khuyến khích – thể loại báo với tác phẩm “Đưa tủ sách 35 vào cuộc sống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” của tác giả Nguyễn Văn Tuân.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Ba cho các tác giả. Tác giả Huỳnh Thanh Mộng thuộc Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được trao giải Ba thể loại tạp chí với tác phẩm “Bài học ‘lấy dân làm gốc’ và những yêu cầu cơ bản trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”

 

Nguồn: nxbctqg.org.vn

Trả lời