KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, thành lập vào ngày 5/12/1954, là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư. Đây là cơ quan xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 27/12/1976, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tại TP.Hồ Chí Minh được chính thức thành lập, trở thành cơ quan đại diện của Nhà xuất bản tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam bộ, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xuất bản, phát hành sách trên địa bàn. Ra đời trong bối cảnh miền Nam vừa được giải phóng, trong điều kiện mạng lưới cộng tác viên chưa hình thành, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ nhân viên mỏng, thiếu kinh nghiệm nhưng Chi nhánh đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ, biên tập và phát hành, góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phía Nam thời kỳ sau giải phóng.
Bước sang thời kỳ đổi mới và hội nhập, Chi nhánh có nhiều thuận lợi lẫn những thách thức trong quá trình hoạt động và phát triển. TP.Hồ Chí Minh là một thị trường lớn với văn hóa đọc phát triển, sức tiêu thụ mạnh, tập trung nhiều cơ quan xuất bản và các đơn vị in, phát hành cũng gặp không ít khó khăn.
Là đơn vị đầu tiên trong Nhà xuất bản thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Chi nhánh đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: nâng cao chất lượng công tác biên tập, đẩy mạnh công tác phát hành, tăng trưởng hàng năm cả về chất lượng và số lượng xuất bản phẩm (đạt bình quân 400.000 bản/năm); phương thức hoạt động từng bước thích nghi với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về văn hóa phẩm của xã hội… Ngày 27/12/2022, Chi nhánh kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập với những kết quả đạt được trong suốt quá trình hoạt động, Chi nhánh tự tin sẽ tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Góp phần giữ vững uy tín và vị thế Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong lòng độc giả.
Cùng điểm qua vài khoảnh khắc nổi bật của NXB Chính trị quốc gia Chi nhánh TP.HCM trong năm 2022 nhé KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                                                                                                    Sự kiện Khai trương gian hàng sách Sự thật ở đường sách TP.HCM

Sự kiện triển lãm, trưng bày sách nhân Kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị Việt – Lào

 

 

                                                                                                  Sự kiện Kỷ niệm 70 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

Trả lời