Hướng dẫn ôn và thi môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2)

(đánh giá) 3 đã bán
Mã: 9786048123826 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 420gCao: 2cm - Dài: 20cm - Rộng: 14cm NXB:Nhà xuất bản Tư pháp
- Giá bìa: 90.000 -10%
- Tiết kiệm: 9.000 
81.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Trong hệ thống khoa học pháp lý, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là khoa học cơ sở, cung cấp lý luận và phương pháp luận cho các nhà khoa học pháp lý chuyên ngành, Vì thế, trong chương trình đào tạo cử nhân luật, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là môn học luật đầu tiên mà hầu hết sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo luật học ở nước ta phải tiếp xúc, làm quen. Bởi vì đây là môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, đặt nền tảng giúp người học có thể tiếp thu được các kiến thức khoa học pháp lý chuyên ngành. Do vậy, muốn học tốt các môn luật khác, sinh viên, học viên chuyên ngành luật cần nắm được những kiến thức cơ bản v ề nhà nước và pháp luật do môn học này cung cấp.
  Với mong muốn giúp người học dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc tổng hợp , hệ thống hóa, khái quát hóa và nắm được những kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc học tập các môn chuyên ngành và thi tốt môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp bổ sung cuốn: “Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật” (Dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2) do PGS.TS. Nguyễn Thị Hồi biên soạn.

  Cuốn sách được trình bày theo hướng chỉ rõ những kiến thức cơ bản mà người học cần nắm được ở từng vấn đề trong chương trình của môn học, đồng thời gợi ý, hướng dẫn cách vận dụng những kiến thức đó để trả lời những câu hỏi đánh giá có thể gặp trong khi ôn và thi hết môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật.

  A. Khái quát về phương pháp học

  B. Các vấn đề cơ bản

  I. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

  II. Nguồn gốc và kiểu nhà nước

  III. Bản chất, chức năng của nhà nước

  IV. Bộ máy nhà nước

  V. Hình thức nhà nước

  VI. Nhà nước trong hệ thống chính trị

  VII Nhà nước pháp quyền

  VIII. Nguồn gốc, kiểu pháp luật

  IX. Pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội

  X. Bản chất, vai trò của pháp luật

  XI. HÌnh thức và nguồn của pháp luật

  XII. Quy phạm pháp luật

  XIII. Hệ thống pháp luật

  XIV. Xây dựng pháp luật và hệ thống hóa pháp luật

  XV. Quan hệ pháp luật

  XVI. Thực hiện pháp luật và giải thích pháp luật

  XVII. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  XVIII. Ý thức pháp luật

  Đánh giá Hướng dẫn ôn và thi môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Hướng dẫn ôn và thi môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Trong hệ thống khoa học pháp lý, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là khoa học cơ sở, cung cấp lý luận và phương pháp luận cho các nhà khoa học pháp lý chuyên ngành, Vì thế, trong chương trình đào tạo cử nhân luật, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là môn học luật đầu tiên mà hầu hết sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo luật học ở nước ta phải tiếp xúc, làm quen. Bởi vì đây là môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, đặt nền tảng giúp người học có thể tiếp thu được các kiến thức khoa học pháp lý chuyên ngành. Do vậy, muốn học tốt các môn luật khác, sinh viên, học viên chuyên ngành luật cần nắm được những kiến thức cơ bản v ề nhà nước và pháp luật do môn học này cung cấp.
  Với mong muốn giúp người học dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc tổng hợp , hệ thống hóa, khái quát hóa và nắm được những kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc học tập các môn chuyên ngành và thi tốt môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp bổ sung cuốn: “Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật” (Dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2) do PGS.TS. Nguyễn Thị Hồi biên soạn.

  Cuốn sách được trình bày theo hướng chỉ rõ những kiến thức cơ bản mà người học cần nắm được ở từng vấn đề trong chương trình của môn học, đồng thời gợi ý, hướng dẫn cách vận dụng những kiến thức đó để trả lời những câu hỏi đánh giá có thể gặp trong khi ôn và thi hết môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật.

  A. Khái quát về phương pháp học

  B. Các vấn đề cơ bản

  I. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

  II. Nguồn gốc và kiểu nhà nước

  III. Bản chất, chức năng của nhà nước

  IV. Bộ máy nhà nước

  V. Hình thức nhà nước

  VI. Nhà nước trong hệ thống chính trị

  VII Nhà nước pháp quyền

  VIII. Nguồn gốc, kiểu pháp luật

  IX. Pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội

  X. Bản chất, vai trò của pháp luật

  XI. HÌnh thức và nguồn của pháp luật

  XII. Quy phạm pháp luật

  XIII. Hệ thống pháp luật

  XIV. Xây dựng pháp luật và hệ thống hóa pháp luật

  XV. Quan hệ pháp luật

  XVI. Thực hiện pháp luật và giải thích pháp luật

  XVII. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  XVIII. Ý thức pháp luật

  Đánh giá Hướng dẫn ôn và thi môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Hướng dẫn ôn và thi môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho sinh viên chuyên luật văn bằng 1 và văn bằng 2)

  Chưa có đánh giá nào.