Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)

(đánh giá) 3 đã bán
Mã: KP_583670584 Danh mục: Từ khóa: , Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 850gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 389.000 -25%
- Tiết kiệm: 97.250 
291.750 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách đề cập bối cảnh chính trị – pháp lý quốc tế của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những tác động tới bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; kinh nghiệm của một số quốc gia về hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hướng tới thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; những chuẩn mực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong tham chiếu với pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Từ đó, đề xuất những tiêu chí, điều kiện bảo đảm và quan điểm, định hướng hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

  Đánh giá Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách đề cập bối cảnh chính trị – pháp lý quốc tế của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những tác động tới bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; kinh nghiệm của một số quốc gia về hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hướng tới thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; những chuẩn mực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong tham chiếu với pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Từ đó, đề xuất những tiêu chí, điều kiện bảo đảm và quan điểm, định hướng hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

  Đánh giá Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.