Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của chủ tịch Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

(đánh giá) 5 đã bán

Mã: 8935279150144 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 107gCao: 0.6cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 53.000 -25%
- Tiết kiệm: 13.250 
39.750 

Còn hàng


  Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ hơn nữa những nội dung, những giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh theo tinh thần “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

  Đánh giá Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của chủ tịch Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của chủ tịch Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ hơn nữa những nội dung, những giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh theo tinh thần “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

  Đánh giá Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của chủ tịch Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của chủ tịch Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

  Chưa có đánh giá nào.