Giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Lưu bản nháp tự động

Chiều 30/11/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sách do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Lưu bản nháp tự động

Toàn cảnh buổi Lễ

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ còn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương; các đồng chí thành viên Ban Biên soạn, Hội đồng nghiệm thu cuốn sách; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.

Lưu bản nháp tự động

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng cuốn sách cho Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Phát biểu về quá trình biên soạn, biên tập, xuất bản cuốn sách, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách được biên soạn ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/03/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Công an đã tiên phong trong việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách với vai trò là một tài liệu chính thống đầu tiên đề cập những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được phát hành rộng rãi phục vụ nhu cầu học tập, tham khảo của đông đảo bạn đọc trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Lưu bản nháp tự động

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Cuốn sách là sự phát triển sâu sắc, toàn diện hơn những nội dung mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia tại Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở những nội dung cốt lõi của Chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” đã được đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giới thiệu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 28/3/2021.

Cuốn sách dày 280 trang, trình bày trang trọng, hiện đại, phản ánh cô đọng, sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, với cách tiếp cận đi từ tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập, phân tích tại Đại hội XIII đến lựa chọn một số điểm nổi bật để phân tích, luận giải sâu sắc hơn.

Lưu bản nháp tự động

Trưng bày sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” tại buổi Lễ

Lưu bản nháp tự động

GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đại diện Ban Biên soạn cuốn sách phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu về ý nghĩa, giá trị của cuốn sách, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đại diện Ban Biên soạn cuốn sách nhấn mạnh, các nội dung được trình bày trong cuốn sách vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn, vừa mang tính tổng kết vừa mang tính dự báo, vừa có ý nghĩa định hướng về mặt nhận thức vừa có giá trị định hướng về hành động. Cũng theo GS.TS. Phùng Hữu Phú, tuy đây là tác phẩm mang tính chính luận nhưng được viết giản dị, các vấn đề lý luận được trình bày dễ hiểu, cập nhật với thực tiễn đời sống. Có thể nói, đây là tác phẩm quý, có ý nghĩa thiết thực giúp công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ta.

Lưu bản nháp tự động

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ biên cuốn sách nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng, Bộ trưởng cho biết, do thời gian khẩn trương và yêu cầu nghiệp vụ nên một số nội dung liên quan đến các bộ, ngành chưa được tập hợp đưa vào nội dung cuốn sách. Đại tướng Tô Lâm mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của các bộ, ban, ngành và các đơn vị liên quan để lần tái bản sau cuốn sách hoàn thiện hơn; sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để ngày càng có thêm nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới…

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ban Biên soạn, biên tập và Hội đồng nghiệm thu sách; đại biểu các cơ quan Trung ương; đơn vị thuộc Bộ và Công an một số địa phương…

Bộ Công an cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh, trật trự.

Lưu bản nháp tự động

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

 

Lưu bản nháp tự động

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng cuốn sách cho đại biểu các cơ quan Trung ương

Lưu bản nháp tự động

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh, trật trự

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Cũng dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị – Bộ Công an ra mắt Tủ sách “Công an nhân dân học và làm theo Bác” với mục đích tiếp tục phát huy phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác, lan tỏa những tấm gương “người tốt, việc tốt” trong lực lượng Công an nhân dân, thiết thực triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lưu bản nháp tự động

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi Lễ