Giấc mơ Việt Nam – Khát vọng tương lai

Việt Nam đã trải qua 45 năm sống trong độc lập hoàn toàn, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cả nước cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó có gần 35 năm tiến hành đổi mới và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị… có những thay đổi
sâu sắc, mạnh mẽ, một số mặt đã tiếp cận trình độ thế giới, thậm chí cùng nhịp bước toàn cầu trong một số lĩnh vực.
Tuy nhiên, so sánh với một số nền kinh tế có cùng khoảng thời gian để chuyển mình từ nền kinh tế kém phát triển hoặc bị tàn phá bởi chiến tranh, thành những nền
kinh tế phát triển, hiện đại thì những thành tựu chúng ta đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn. Thậm chí, nếu chúng ta không tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mình thì chúng ta có khả năng bị rớt lại trong cuộc đua giữa các nền kinh tế trên thế giới hiện nay.
Với mong muốn đóng góp một góc nhìn, một ý kiến nhằm giúp đất nước tiếp tục tiến nhanh, tiến mạnh trong quá trình đổi mới, thực hiện mong muốn xây dựng
nước Việt Nam hùng cường, “sánh vai với các cường quốc năm châu” trong tương lai gần, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xin giới thiệu với bạn đọc cuốn sách tham khảo Giấc mơ Việt Nam – Khát vọng tương lai của tác giả Nguyễn Lý Trần Lê.
Xuyên suốt toàn bộ cuốn sách, có thể thấy mong ước to lớn nhất của tác giả là phải làm sao để có thể xây dựng được một nước Việt Nam mạnh về kinh tế, giàu
bản sắc dân tộc. Tác giả không tập trung vào phân tích lý luận mà nhìn thẳng vào thực tế những vấn đề đang đặt ra và dựa trên những trải nghiệm thực tiễn cá nhân
và kiến thức tổng hợp về kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn giáo, con người… trong nước và thế giới, để đưa ra, đề xuất cách thức giải quyết với góc nhìn riêng,
cách thức riêng.
Cuốn sách thể hiện ước mơ, mong muốn cháy bỏng của tác giả về một Việt Nam hùng cường, do đó có những nội dung tác giả để trí tưởng tượng rất bay bổng;
có những nội dung được tác giả nhắc lại nhiều lần, ở nhiều phần khác nhau nhằm nhấn mạnh ý tưởng của mình; cũng có những vấn đề tác giả đưa ra cách tiếp cận
khá mới để giải quyết… Tôn trọng ý kiến của tác giả và để bạn đọc thuận tiện tham khảo, Nhà xuất bản cố gắng giữ ý kiến của tác giả và khẳng định những ý kiến đó
của riêng tác giả chứ không phản ánh quan điểm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!
Thông tin chi tiết xin Quý khách vui lòng liên lạc:
Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Tp. HCM
Địa chỉ 1: 72 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3
Điện thoại: 028.39325410
Địa chỉ 2: Số 8 Hồng Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.39325400

Điện thoại