Đưa sách về chống tham nhũng của Tổng Bí thư vào dạy trong trường ĐH

Trong số các tài liệu mà Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH cập nhật để giảng dạy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ năm học 2023 – 2024, có cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hôm nay 9.5, Bộ GD-ĐT đã có công văn chỉ đạo về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường ĐH. Công văn yêu cầu các trường cập nhật nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ năm học 2023 – 2024. Trong số các tài liệu được kể đến có cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các trường nghiên cứu, cập nhật nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ năm học 2023 – 2024 cho phù hợp với yêu cầu thực tế trên cơ sở các quy định tại luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1.8.2022 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực, và một số tài liệu khác.

Trong số các tài liệu khác này, Bộ GD-ĐT nêu tên cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là cuốn “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn trên trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10. Nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, các trường ĐH phản ánh về Bộ GD-ĐT để Bộ GD-ĐT có hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Nguồn: Báo Thanh Niên

Trả lời