Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

(đánh giá) 3 đã bán

Mã: 8935279143665 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 274gCao: 1.3cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 69.000 -25%
- Tiết kiệm: 17.250 
51.750 

Còn hàng


  Cuốn sách tập trung phân tích khái quát về lý luận cũng như thực trạng vấn đề đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chung tình hình bối cảnh điều kiện công nghệ số, từ đó đưa ra một số giải pháp hữu hiệu nhằm đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030, nhằng chứng minh cho luận điểm: Nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên công nghệ số phải tự mình thay đổi tư duy, đó chính là giá trị cốt lõi của lãnh đạo, của tầm nhìn chiến lược nhằm dẫn dắt tập thể phát triển.

  Đánh giá Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách tập trung phân tích khái quát về lý luận cũng như thực trạng vấn đề đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chung tình hình bối cảnh điều kiện công nghệ số, từ đó đưa ra một số giải pháp hữu hiệu nhằm đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030, nhằng chứng minh cho luận điểm: Nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên công nghệ số phải tự mình thay đổi tư duy, đó chính là giá trị cốt lõi của lãnh đạo, của tầm nhìn chiến lược nhằm dẫn dắt tập thể phát triển.

  Đánh giá Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Chưa có đánh giá nào.