Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành

(đánh giá) 25 đã bán
Mã: KP_935289907 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 187gCao: 2cm - Dài: 14.5cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 50.000 -20%
- Tiết kiệm: 10.000 
40.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nhằm giúp các ủy đảng, đảng viên và nhân dân có tài liệu tìm hiểu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định, hướng dẫn thi hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành.Cuốn sách gồm các phần:- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011)- Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/07/2021 của Ban Chấp hành Trung ương)- Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/09/2021 của Ban Bí thư)

  Đánh giá Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nhằm giúp các ủy đảng, đảng viên và nhân dân có tài liệu tìm hiểu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định, hướng dẫn thi hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành.Cuốn sách gồm các phần:- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011)- Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/07/2021 của Ban Chấp hành Trung ương)- Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/09/2021 của Ban Bí thư)

  Đánh giá Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành

  Chưa có đánh giá nào.