Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

(đánh giá) 14 đã bán
Mã: 8935279149063 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 38gCao: 0.3cm - Dài: 14.5cm - Rộng: 10cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 15.000 -25%
- Tiết kiệm: 3.750 
11.250 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.

  Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng.

  Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng.

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng không sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Vì vậy nên trong lần xuất bản này Giữ nguyên nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XI của Đảng.

  Đánh giá Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.

  Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng.

  Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng.

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng không sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Vì vậy nên trong lần xuất bản này Giữ nguyên nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XI của Đảng.

  Đánh giá Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.