Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự (Hiện hành) (Năm 2015) và những tình huống thực tế (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

(đánh giá) 3 đã bán
Mã: 8935279141692 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 194gCao: 1cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 87.000 -25%
- Tiết kiệm: 21.750 
65.250 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính:

  Phần I: Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2015. Trong phần này, tác giả khái quát quy định về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2005 và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành, sau đó, phân tích, bình luận những điểm mới, nội dung đáng chú ý, đồng thời, liệt kê cụ thể các điểm mới của chế định này trong Bôn luật dân sự năm 2015.

  Phần II: Một số tình huống thực tế về quyền nhân thân của cá nhân. Phần này bao gồm 60 tình huống thưc tế liên quan đến các quyền nhân thân của cá nhân và vấn đề bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân. Căn cứ pháp lý để giải quyết các tình huống này chủ yếu dựa trên quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và một số văn bản pháp luật có liên quan.

  Ngoài ra, cuốn sách là phần Phụ lục: Quy định về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2015.

  Đánh giá Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự (Hiện hành) (Năm 2015) và những tình huống thực tế (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự (Hiện hành) (Năm 2015) và những tình huống thực tế (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính:

  Phần I: Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2015. Trong phần này, tác giả khái quát quy định về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2005 và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành, sau đó, phân tích, bình luận những điểm mới, nội dung đáng chú ý, đồng thời, liệt kê cụ thể các điểm mới của chế định này trong Bôn luật dân sự năm 2015.

  Phần II: Một số tình huống thực tế về quyền nhân thân của cá nhân. Phần này bao gồm 60 tình huống thưc tế liên quan đến các quyền nhân thân của cá nhân và vấn đề bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân. Căn cứ pháp lý để giải quyết các tình huống này chủ yếu dựa trên quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và một số văn bản pháp luật có liên quan.

  Ngoài ra, cuốn sách là phần Phụ lục: Quy định về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2015.

  Đánh giá Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự (Hiện hành) (Năm 2015) và những tình huống thực tế (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự (Hiện hành) (Năm 2015) và những tình huống thực tế (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.