Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)

(đánh giá) 5 đã bán
Mã: 8935279141104 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 299gCao: 1.3cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 125.000 -25%
- Tiết kiệm: 31.250 
93.750 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Bằng cách tiếp cận chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp với góc độ lịch sử quân sự, cuốn sách làm rõ sự lãnh đạo của Đảng qua ba giai đoạn lịch sử: xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, tổ chức kháng chiến (9/1945 12/1947); đẩy mạnh kháng chiến toàn diện, tạo chuyển biến căn bản (1/1948 – 12/1950); đẩy mạnh tiến công quân sự, giành thắng lợi quyết định, kết thúc chiến tranh (1/1954 – 7/1954); đồng thời phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).

  Cuốn sách góp phần làm sâu sắc thêm về một thời kỳ lịch sử vẻ vang trong lịch sử dân tộc; làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong lãnh đạo đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và nghệ thuật chiến tranh cũng như nghệ thuật phối hợp đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao, qua đó khẳng định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo, nghiên cứu và giảng dạy các môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử quân sự Việt Nam.

  Đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Bằng cách tiếp cận chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp với góc độ lịch sử quân sự, cuốn sách làm rõ sự lãnh đạo của Đảng qua ba giai đoạn lịch sử: xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, tổ chức kháng chiến (9/1945 12/1947); đẩy mạnh kháng chiến toàn diện, tạo chuyển biến căn bản (1/1948 – 12/1950); đẩy mạnh tiến công quân sự, giành thắng lợi quyết định, kết thúc chiến tranh (1/1954 – 7/1954); đồng thời phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).

  Cuốn sách góp phần làm sâu sắc thêm về một thời kỳ lịch sử vẻ vang trong lịch sử dân tộc; làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong lãnh đạo đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và nghệ thuật chiến tranh cũng như nghệ thuật phối hợp đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao, qua đó khẳng định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo, nghiên cứu và giảng dạy các môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử quân sự Việt Nam.

  Đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)

  Chưa có đánh giá nào.