Cuốn sách “Tập Cận Bình kể chuyện” (tập 2) sẽ được xuất bản tại Việt Nam

Ngày 23-5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Việt Nam) và Nhà xuất bản Nhân dân (Trung Quốc) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và Hợp đồng bản quyền cuốn sách “Tập Cận Bình kể chuyện” (tập 2).

Dự Lễ ký kết, về phía Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc có đồng chí Trương Kiến Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; đồng chí Tưởng Mậu Ngưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc.

Về phía Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các ban, bộ, cơ quan Trung ương. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó giám đốc – Phó tổng biên tập; đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó giám đốc – Phó tổng biên tập; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Lãnh đạo hai Nhà xuất bản ký kết thoả thuận

Từ nhiều năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc đã xây dựng, duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác trong công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Mối quan hệ hợp tác được thiết lập từ thập niên 60 của thế kỷ XX, từ năm 1993 bắt đầu thiết lập cơ chế thăm viếng và làm việc định kỳ. Với vai trò là đơn vị xuất bản quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai bên đã triển khai hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực xuất bản, có nhiều đóng góp tích cực trong việc trao đổi về xây dựng và quản lý đất nước giữa hai Đảng cũng như giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Để tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai Nhà xuất bản trong thời gian tới (từ năm 2023 đến năm 2028), đồng thời thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam, Trung Quốc, hai bên nhất trí ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tặng quà lưu niệm đồng chí Trương Kiến Xuân

Nội dung công tác phối hợp giữa hai cơ quan gồm: Xây dựng cơ chế giao lưu, tư vấn xuất bản; hình thành diễn đàn giao lưu xuất bản Việt Nam – Trung Quốc; thiết lập cơ chế dịch vụ đại diện bản quyền; xây dựng cơ chế ủy thác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên môn cho nhau; hình thành cơ chế dịch vụ cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau; phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng và Chính phủ hai nước Việt Nam, Trung Quốc giao phó…

Tại buổi Lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã tiến hành Ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và Hợp đồng bản quyền cuốn sách “Tập Cận Bình kể chuyện” (tập 2). Lễ ký kết được tổ chức thành công góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc trong tình hình mới.

Trả lời