Công bố Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 – 2010 và Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 – 2020

Chiều 12/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 – 2010 và Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 – 2020. Bộ sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo, nghiên cứu biên soạn và xuất bản bộ sách; Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; các đồng chí Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Phạm Thị Thinh, Nguyễn Hoài Anh cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 – 2010 và Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 – 2020 trưng bày tại buổi Lễ

Bộ sách là công trình đồ sộ, với gần 900 trang của cuốn sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 – 2010; gần 1.600 trang, trình bày hơn 1.400 sự kiện trong 02 tập Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 – 2020. Đây cũng là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện ngành Công Thương qua các thời kỳ lịch sử (cả lịch sử ngành và lịch sử tổ chức của ngành, hệ thống các ngành, phân ngành), qua đó nêu bật được sự lớn mạnh của ngành Công Thương dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ cũng như đóng góp to lớn của ngành Công Thương trong công tác tham mưu các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là ở những thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử; cũng như phân tích, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của ngành trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá Bộ sách là nguồn sử liệu quý, phong phú, đa dạng, có độ tin cậy cao, xứng đáng được coi là một công trình quan trọng của lịch sử Việt Nam, lịch sử kinh tế Việt Nam, lịch sử Chính phủ Việt Nam, đóng góp vào kho tàng lý luận về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là khung khổ cho việc nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử của các cơ quan, đơn vị trong ngành, phục vụ nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, bộ sách được nghiên cứu, xây dựng công phu, toàn diện, sâu sắc; là nguồn sử liệu quý, đồ sộ, phong phú, có độ tin cậy cao và rất có giá trị cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, phát huy giá trị của Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài ngành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ quan tâm thực hiện tốt ba nội dung: Một là, Tạp chí Công Thương chủ trì, phối hợp với Báo Công Thương và các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng về nội dung của bộ sách, giúp bạn đọc cả trong và ngoài ngành hiểu đúng, hiểu rõ hơn quá trình xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam trong hơn 2/3 thế kỷ qua, nhất là những thời kỳ, những sự kiện còn ít được biết đến. Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp và hệ thống các trường học, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương khẩn trương tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tìm hiểu về nội dung bộ sách bằng các hình thức phong phú, thiết thực; đưa việc tìm hiểu bộ sách vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể và liên hệ với thực tiễn công tác của tổ chức, đơn vị, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các đoàn viên, hội viên, sinh viên trong toàn ngành, đặc biệt là thế hệ trẻ nắm chắc, hiểu rõ về các giá trị truyền thống, lịch sử vẻ vang của ngành cũng như những đóng góp to lớn, sáng tạo của các thế hệ cán bộ của ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là ở những thời điểm bước ngoặt của lịch sử đất nước. Ba là, các đơn vị chuyên môn, cơ quan chức năng thuộc Bộ tập trung nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý được nêu trong bộ sách, nhất là các bài học trong quá trình triển khai thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của ngành trong thời gian tới, đặc biệt là trong công tác tham mưu thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp và thương mại; rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm đồng bộ, khả thi và đề xuất cấp có thẩm quyền cho thực hiện thí điểm những nhiệm vụ theo tinh thần đổi mới, sáng tạo nhằm khơi thông và giải phóng các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa cho đầu tư phát triển ngành.

Bà Đặng Thị Ngọc Thu, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương phát biểu tại buổi Lễ

Báo cáo tóm tắt quá trình triển khai nghiên cứu, biên soạn bộ sách và quan điểm, phương thức tiến hành, thay mặt nhóm tác giả, bà Đặng Thị Ngọc Thu, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương cho biết, việc khảo cứu và xác minh tư liệu lịch sử là một trong những công việc chiếm khá nhiều thời gian trong quá trình biên soạn bộ sách, nhưng cũng là công việc đem lại nhiều cảm xúc nhất. Bởi vượt lên trên các trang sử, là số phận của những con người cụ thể. Là sự đóng góp thầm lặng, sự hy sinh quên mình của nhiều thế hệ những người con ngành Công Thương cho Tổ quốc và cho sự phát triển của ngành.

Cũng theo Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương, việc áp dụng đồng thời nhiều phương pháp nghiên cứu trong quá trình biên soạn đã giúp tái hiện lịch sử ngành Công Thương và nền kinh tế một cách liền mạch, được tiếp cận, phân tích ở nhiều chiều, đồng thời cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm về quản lý kinh tế. Đó là những bài học về xử lý các mối quan hệ: giữa nhà nước và thị trường; giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý sản xuất – kinh doanh; giữa tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, v.v..

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 – 2010 và Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 – 2020 được biên soạn, xuất bản công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, chú trọng cả nội dung khoa học và hình thức thể hiện. Bộ sách đã khái quát những chặng đường phát triển đầy tự hào, những thành tựu nổi bật và cả những khó khăn, thách thức của ngành Công Thương, qua đó cho thấy những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ sách là tài liệu có giá trị góp phần nghiên cứu, tìm hiểu về đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế của đất nước nói chung cũng như đối với ngành Công Thương trong 72 năm xây dựng và phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát hành Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam bản điện tử

Tại buổi Lễ, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nghi thức phát hành Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam bản điện tử trên trang website Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tại địa chỉ https://www.nxbctqg.org.vn

Trả lời