Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới

Đã bán: 68

(đánh giá) 68 đã bán

150.300 

Cân nặng: 569g
Cao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm

Còn hàng

Năm xuất bản:

Số trang: