Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam

(đánh giá) 3 đã bán
Mã: 8935279145065 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 264gCao: 1.3cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 118.000 -25%
- Tiết kiệm: 29.500 
88.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dụng cuốn sách này trình bày những vấn đề cơ bản của chính sách tôn giáo Mỹ. thêm vào đó, tác giả đã đem đến một “góc nhìn” mới, chỉ ra những thành công và hạn chế trong chính sách tôn giáo của Mỹ và phân tích những tác động đối với Việt Nam

  Đánh giá Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dụng cuốn sách này trình bày những vấn đề cơ bản của chính sách tôn giáo Mỹ. thêm vào đó, tác giả đã đem đến một “góc nhìn” mới, chỉ ra những thành công và hạn chế trong chính sách tôn giáo của Mỹ và phân tích những tác động đối với Việt Nam

  Đánh giá Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.