Chiến lược phòng ngừa tội phạm – lý luận và ứng dụng

(đánh giá) 1 đã bán

Mã: 8935279137893 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 811gCao: 3cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 431.000 -25%
- Tiết kiệm: 107.750 
323.250 

Hết hàng


  Phòng ngừa tội phạm là công tác có ý nghĩa rất quan trọng, hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và tác động tiêu cực đến nhiều cộng đồng dân cư, do sự thay đổi liên tục và nhanh chóng, đa dạng, đa phương, đa ngành, đa lĩnh vực, trong khi các chiến lược phòng ngừa tội phạm đang thể hiện sự ứng phó thiếu linh hoạt. Đặc biệt, gần đây là sự phát triển vượt bậc của khoa học – công nghệ cũng như tình trạng dịch bệnh đang gây ra những tác động khó lường.

  Đối với Việt Nam, việc nâng cấp hệ thống phòng ngừa tội phạm lồng ghép trong hệ thống các chính sách (kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, pháp luật…) là yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm tạo ra phương pháp tiếp cận đa ngành, liên ngành để lý giải nguyên nhân và hoàn thiện hệ thống các chiến lược phòng ngừa một cách khoa học, toàn diện.

  Cuốn sách không chỉ cung cấp những vấn đề lý luận, sự hình thành và phát triển các chiến lược phòng ngừa tội phạm trong lịch sử, mà còn cung cấp các cơ sở: khoa học, công nghệ, thực tiễn, phương pháp và quyền con người của chiến lược phòng ngừa tội phạm; phương pháp thiết kế chiến lược phòng ngừa tội phạm cùng kinh nghiệm xây dựng, mô hình chiến lược phòng ngừa tội phạm ở một số quốc gia trên thế giới.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu cũng như hoạch định chính sách phòng ngừa tội phạm Việt Nam trong tình hình mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Đánh giá Chiến lược phòng ngừa tội phạm – lý luận và ứng dụng
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chiến lược phòng ngừa tội phạm – lý luận và ứng dụng

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Phòng ngừa tội phạm là công tác có ý nghĩa rất quan trọng, hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và tác động tiêu cực đến nhiều cộng đồng dân cư, do sự thay đổi liên tục và nhanh chóng, đa dạng, đa phương, đa ngành, đa lĩnh vực, trong khi các chiến lược phòng ngừa tội phạm đang thể hiện sự ứng phó thiếu linh hoạt. Đặc biệt, gần đây là sự phát triển vượt bậc của khoa học – công nghệ cũng như tình trạng dịch bệnh đang gây ra những tác động khó lường.

  Đối với Việt Nam, việc nâng cấp hệ thống phòng ngừa tội phạm lồng ghép trong hệ thống các chính sách (kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, pháp luật…) là yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm tạo ra phương pháp tiếp cận đa ngành, liên ngành để lý giải nguyên nhân và hoàn thiện hệ thống các chiến lược phòng ngừa một cách khoa học, toàn diện.

  Cuốn sách không chỉ cung cấp những vấn đề lý luận, sự hình thành và phát triển các chiến lược phòng ngừa tội phạm trong lịch sử, mà còn cung cấp các cơ sở: khoa học, công nghệ, thực tiễn, phương pháp và quyền con người của chiến lược phòng ngừa tội phạm; phương pháp thiết kế chiến lược phòng ngừa tội phạm cùng kinh nghiệm xây dựng, mô hình chiến lược phòng ngừa tội phạm ở một số quốc gia trên thế giới.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu cũng như hoạch định chính sách phòng ngừa tội phạm Việt Nam trong tình hình mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Đánh giá Chiến lược phòng ngừa tội phạm – lý luận và ứng dụng
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chiến lược phòng ngừa tội phạm – lý luận và ứng dụng

  Chưa có đánh giá nào.