CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TP.HCM PHỐI HỢP CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HOÁ HỒ CHÍ MINH

Ngày 21/3/2023, Chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật TP. HCM có buổi làm việc với Trường Đại học Sư phạm TP. HCM về việc hợp tác triển khai xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hy vọng những ý tưởng đầu tiên không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ trở thành hiện thực sinh động, lôi cuốn, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong môi trường giáo dục và đào tạo tại Thành phố.
Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi làm việc:

Trả lời