Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Dân sự (hiện hành) năm 2015

(đánh giá) 78 đã bán
Mã: 9786048042059 Danh mục: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 27cm - Rộng: 19cm
- Giá bìa: 450.000 -10%
- Tiết kiệm: 45.000 
405.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được thông qua ngày 24-11-2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thay thế Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. Với phạm vi điều chỉnh là quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự, Bộ luật Dân sự trở thành luật chung, luật nền của tất cả các luật chuyên ngành điều chỉnh các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản ), đồng thời tác động đến hầu hết các lĩnh vực khác của hệ thống pháp luật Việt Nam.

  Để giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng hiểu, tra cứu, áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015; Nhóm tác giả của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã tập hợp, chọn lọc hơn 100 văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến việc áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm Hiến pháp, các điều ước quốc tế, bộ luật, luật, nghị định, nghị quyết, thông tư, quyết định, công văn trao đổi nghiệp vụ của các Bộ, ngành; giải đáp nghiệp vụ, án lệ của Tòa án nhân dân tối cao để xây dựng cuốn sách.

  Đánh giá Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Dân sự (hiện hành) năm 2015
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Dân sự (hiện hành) năm 2015

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được thông qua ngày 24-11-2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thay thế Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. Với phạm vi điều chỉnh là quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự, Bộ luật Dân sự trở thành luật chung, luật nền của tất cả các luật chuyên ngành điều chỉnh các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản ), đồng thời tác động đến hầu hết các lĩnh vực khác của hệ thống pháp luật Việt Nam.

  Để giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng hiểu, tra cứu, áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015; Nhóm tác giả của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã tập hợp, chọn lọc hơn 100 văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến việc áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm Hiến pháp, các điều ước quốc tế, bộ luật, luật, nghị định, nghị quyết, thông tư, quyết định, công văn trao đổi nghiệp vụ của các Bộ, ngành; giải đáp nghiệp vụ, án lệ của Tòa án nhân dân tối cao để xây dựng cuốn sách.

  Đánh giá Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Dân sự (hiện hành) năm 2015
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Dân sự (hiện hành) năm 2015

  Chưa có đánh giá nào.