CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QĐND Online – Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Theo Báo Quân đội Nhân dân Online

Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH

Nội dung: NGUYỄN VĂN MINH – THU HÀ

Kỹ thuật, đồ họa: KHÁNH HÀ

Điện thoại