Các dân tộc ở Việt Nam (Bộ 6 cuốn)

(đánh giá) 96 đã bán
Mã: KP_83421744 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Năm xuất bản: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 16cm - Rộng: 24cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 2.314.000 -25%
- Tiết kiệm: 578.500 
1.735.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam là công trình nghiên cứu của Viện Dân tộc học triển khai từ năm 2012, dựa trên kết quả của hệ đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, của Hội nghị Thông báo Dân tộc học trong ba năm (2012-2014) và kế thừa thành tựu nghiên cứu của chính các tác giả. Bộ sách do PGS.TS.Vương Xuân Tình chủ biên cùng 102 lượt tác giả khác. Bộ sách đã đạt giải B tại Hội sách Quốc gia lần 2.

  Mục đích của xây dựng bộ sách này nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời góp phần quan trọng cho việc tổng kết vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam do Viện Dân tộc học khởi xướng (2012-2015), để chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong nghiên cứu về tộc người kể từ sau khi công bố bản Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam vào năm 1979; đồng thời xác định phương hướng, nội dung nghiên cứu trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu để thực hiện bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam là điền dã dân tộc học và nghiên cứu tài liệu.

  Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam không chỉ ghi dấu một sự kiện khoa học quan trọng của Viện Dân tộc học mà còn của ngành Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Đây là bộ sách thuộc loại hình nghiên cứu cơ bản, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc. Có thể nói, bộ sách này có ba giá trị chủ yếu, đó là giá trị thông tin, giá trị tổng hợp và giá trị tổng kết.

  Bộ sách gồm:

  Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 1: Nhóm ngôn ngữ Việt – Mường Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày – Thái Kađai Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 3 Quyển 1: Nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ-Me Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 3 Quyển 2: Nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ-Me Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 4 Quyển 1: Nhóm ngôn ngữ HMông – Dao và Tạng – Miến Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 4 Quyển 2: Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai – Đa Đảo.

  Đánh giá Các dân tộc ở Việt Nam (Bộ 6 cuốn)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Các dân tộc ở Việt Nam (Bộ 6 cuốn)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam là công trình nghiên cứu của Viện Dân tộc học triển khai từ năm 2012, dựa trên kết quả của hệ đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, của Hội nghị Thông báo Dân tộc học trong ba năm (2012-2014) và kế thừa thành tựu nghiên cứu của chính các tác giả. Bộ sách do PGS.TS.Vương Xuân Tình chủ biên cùng 102 lượt tác giả khác. Bộ sách đã đạt giải B tại Hội sách Quốc gia lần 2.

  Mục đích của xây dựng bộ sách này nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời góp phần quan trọng cho việc tổng kết vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam do Viện Dân tộc học khởi xướng (2012-2015), để chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong nghiên cứu về tộc người kể từ sau khi công bố bản Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam vào năm 1979; đồng thời xác định phương hướng, nội dung nghiên cứu trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu để thực hiện bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam là điền dã dân tộc học và nghiên cứu tài liệu.

  Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam không chỉ ghi dấu một sự kiện khoa học quan trọng của Viện Dân tộc học mà còn của ngành Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Đây là bộ sách thuộc loại hình nghiên cứu cơ bản, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc. Có thể nói, bộ sách này có ba giá trị chủ yếu, đó là giá trị thông tin, giá trị tổng hợp và giá trị tổng kết.

  Bộ sách gồm:

  Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 1: Nhóm ngôn ngữ Việt – Mường Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày – Thái Kađai Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 3 Quyển 1: Nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ-Me Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 3 Quyển 2: Nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ-Me Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 4 Quyển 1: Nhóm ngôn ngữ HMông – Dao và Tạng – Miến Các dân tộc ở Việt Nam – Tập 4 Quyển 2: Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai – Đa Đảo.

  Đánh giá Các dân tộc ở Việt Nam (Bộ 6 cuốn)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Các dân tộc ở Việt Nam (Bộ 6 cuốn)

  Chưa có đánh giá nào.