-25%
Giá gốc là: 128.000 ₫.Giá hiện tại là: 96.000 ₫.