Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc sử dụng Bộ giáo trình lý luận chính trị cho chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị

Ngày 19/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3524/BGDĐT-GDĐH gửi đến các đại học, học viện và các trường đại học về việc sử dụng Bộ giáo trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị. Bộ giáo trình được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt lựa chọn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị tổ chức xuất bản, gồm 5 môn: Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để thuận tiện cho các giảng viên, sinh viên cùng đông đảo độc giả trong việc tìm mua Bộ giáo trình, thông tin về địa chỉ, điện thoại hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp tại công văn trên.

Trang thông tin điện tử Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng gửi tới quý độc giả, các giảng viên, các bạn sinh viên công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tin cụ thể về hệ thống phát hành sách của Nhà xuất bản:

– Trung tâm sách Quốc gia (Trung tâm Phát hành sách), số 6/86 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại: 024.3822.1581.

– Chi nhánh Nhà xuất bản tại Tp. Hồ Chí Minh, 72 Trần Quốc Thảo – P.7 – Q3 – Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39325410.

– Chi nhánh Nhà xuất bản tại Đà Nẵng, 349 Lê Thanh Nghị – Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3583311.

– Trung tâm Phát hành sách tại Nha Trang, 37 Đường 23/10 – Tp. Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3824601.

– Trung tâm Phát hành sách tại Huế, số 9 Đinh Tiên Hoàng – Tp. Huế. Điện thoại: 0234.3527481.

– Trung tâm Phát hành sách tại Quảng Ngãi, số 534 Quang Trung – Tp. Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3826545.

– Chi nhánh Nhà xuất bản tại Cần Thơ, số 316, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Điện thoại: 0292.3839833.