Biến thách thức thành cơ hội quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

(đánh giá) 4 đã bán
Mã: 8935279162970 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 1500gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 377.000 -25%
- Tiết kiệm: 94.250 
282.750 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện… của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022.

  Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến toàn thế giới, trong nước cũng ảnh hưởng rất nặng nề, song sự định hướng mang tầm chiến lược của Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, nhanh chóng cụ thể hoá, triển khai Nghị quyết và những mục tiêu của Đại hội XIII với quyết tâm cao nhằm tạo ra bước đột phá, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ mọi điều kiện, hoàn thành các kế hoạch đề ra với kết quả cao nhất.

  Đánh giá Biến thách thức thành cơ hội quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Biến thách thức thành cơ hội quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện… của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022.

  Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến toàn thế giới, trong nước cũng ảnh hưởng rất nặng nề, song sự định hướng mang tầm chiến lược của Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, nhanh chóng cụ thể hoá, triển khai Nghị quyết và những mục tiêu của Đại hội XIII với quyết tâm cao nhằm tạo ra bước đột phá, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ mọi điều kiện, hoàn thành các kế hoạch đề ra với kết quả cao nhất.

  Đánh giá Biến thách thức thành cơ hội quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Biến thách thức thành cơ hội quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

  Chưa có đánh giá nào.