Bài tập môn Giáo dục chính trị ( chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

(đánh giá) 3 đã bán
Mã: 8935279151202 Danh mục: Tác giả: Số trang: Cân nặng: 721gCao: 1cm - Dài: 21cm - Rộng: 15cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 124.000 -10%
- Tiết kiệm: 12.400 
111.600 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Giáo duc chính trị là môn học cơ bản trong các môn lý luận chính trị ở các trường cao đẳng. Đây là môn học có khối lượng kiến thức lớn, được bố trí học năm đầu tiên trong chương trình đào tạo. Điều này đã và đang đặt ra nhu cầu cần có một tài liệu để định hướng, rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

  Nhằm nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là tự học, tự nghiên cứu một cách có hệ thống nội dung môn học Giáo dục chính trị của sinh viên các trường cao đẳng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Bài tập môn Giáo dục chính trị của tập thể tác giả do TS. Đỗ Thị Thanh Loan và TS. Hoàng Thu Thảo là đồng chủ biên.
  Kết cấu nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
  Phân I: Bài tâp trắc nghiệm;
  Phần II: Hệ thống câu hỏi và hướng dẫn trả lời.

  Đánh giá Bài tập môn Giáo dục chính trị ( chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Bài tập môn Giáo dục chính trị ( chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Giáo duc chính trị là môn học cơ bản trong các môn lý luận chính trị ở các trường cao đẳng. Đây là môn học có khối lượng kiến thức lớn, được bố trí học năm đầu tiên trong chương trình đào tạo. Điều này đã và đang đặt ra nhu cầu cần có một tài liệu để định hướng, rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

  Nhằm nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là tự học, tự nghiên cứu một cách có hệ thống nội dung môn học Giáo dục chính trị của sinh viên các trường cao đẳng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Bài tập môn Giáo dục chính trị của tập thể tác giả do TS. Đỗ Thị Thanh Loan và TS. Hoàng Thu Thảo là đồng chủ biên.
  Kết cấu nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
  Phân I: Bài tâp trắc nghiệm;
  Phần II: Hệ thống câu hỏi và hướng dẫn trả lời.

  Đánh giá Bài tập môn Giáo dục chính trị ( chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Bài tập môn Giáo dục chính trị ( chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

  Chưa có đánh giá nào.