Bài giảng môn học chính trị

Đã bán: 115

85.500 

Cuốn sách nhằm góp phần đổi mới việc dạy và học môn chính trị ở các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức rèn luyện, đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị của người lao động mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trên cơ sở khung chương trình môn học chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, cuốn sách cung cấp và trình bày ngắn gọn những kiến thức cơ bản gắn liền với các bài giảng của bộ môn chính trị, giúp học sinh, sinh viên có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập.

Hết hàng

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang: