90 năm XôViết Nghệ – Tĩnh sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930 – 2020) (Kỷ yếu hội thảo khoa học)

(đánh giá) 53 đã bán
Mã: 8935279128358 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 338.000 -25%
- Tiết kiệm: 84.500 
253.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Hội thảo khoa học quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức. Nhằm làm sáng tỏ và đúc kết những bài học quý báu của cao trào cách mạng 1930 – 1931 đối với cách mạng Việt Nam; góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; khơi dậy và phát huy tinh thần, ý chí cách mạng của phong trào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  Đánh giá 90 năm XôViết Nghệ – Tĩnh sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930 – 2020) (Kỷ yếu hội thảo khoa học)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá 90 năm XôViết Nghệ – Tĩnh sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930 – 2020) (Kỷ yếu hội thảo khoa học)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Hội thảo khoa học quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức. Nhằm làm sáng tỏ và đúc kết những bài học quý báu của cao trào cách mạng 1930 – 1931 đối với cách mạng Việt Nam; góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; khơi dậy và phát huy tinh thần, ý chí cách mạng của phong trào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  Đánh giá 90 năm XôViết Nghệ – Tĩnh sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930 – 2020) (Kỷ yếu hội thảo khoa học)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá 90 năm XôViết Nghệ – Tĩnh sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930 – 2020) (Kỷ yếu hội thảo khoa học)

  Chưa có đánh giá nào.