9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự (hiện hành))(tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung)

Đã bán: 11

11 đã bán

141.600 

Còn hàng

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang: